Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya membatalkan sijil saya?