Touchngo Logo TNGD Logo

Pada masa ini kad kredit/debit saya dilindungi di bawah bank untuk sebarang transaksi dan perbelanjaan yang tidak sah. Bolehkah saya menuntut daripada WalletSafe dan saluran/platform yang lain (contohnya bank)?