Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya menaikkan/ menurunkan taraf pelan saya dalam tempoh perlindungan?