Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah dokumen yang diperlukan untuk menyokong tuntutan?