Touchngo Logo TNGD Logo

Bagaimanakah saya membuat tuntutan untuk WalletSafe?