Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya masih meminta nota pembatalan daripada AIA jika saya tidak memilihnya semasa permohonan saya?