Touchngo Logo TNGD Logo

Sekiranya saya membeli polisi SafeHome yang melindungi kandungan saya, bagaimanakah saya membuat tuntutan jika saya tidak mempunyai resit sebelumnya?