Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya menambah/ mengurangkan jumlah diinsuranskan semasa pembaharuan?