Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya membatalkan polisi saya?