Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya menuntut kerugian atau kerosakan akibat kecurian (termasuk pecah masuk secara paksa dan tidak paksa)?