Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah yang perlu saya lakukan jika terdapat perubahan pada butiran peribadi saya?