Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya meminta untuk menambah/mengurangkan jumlah diinsuranskan saya pada pertengahan penggal selepas polisi SafeHome saya dikeluarkan?