Touchngo Logo TNGD Logo

Apa berlaku jika saya tidak mempunyai dana yang mencukupi dalam kedua Touch 'n Go eWallet dan kad Touch 'n Go saya?