Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah ini bermakna saya tidak perlu menambah nilai kad Touch 'n Go saya?