Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah saya akan dicaj apabila saya menambah nilai kad TNG saya? Di manakah saya boleh menambah nilai tanpa dicaj?