Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya membatalkan transaksi tambah nilai selepas proses transaksi tambah nilai selesai?