Touchngo Logo TNGD Logo

Berapakah saya boleh menambah nilai dalan kad TNG saya?