Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah cara pembayaran yang sedia ada untuk menambah nilai kad TNG saya?