Touchngo Logo TNGD Logo

Apa yang berlaku pada TNG RFID Tag saya sekiranya kenderaan saya hilang/dicuri?