Touchngo Logo TNGD Logo

Apa yang akan berlaku pada Tag TNG RFID saya jika ingin menjual kereta saya.