Touchngo Logo TNGD Logo

Apa yang perlu saya lakukan sekiranya Tag RFID TNG saya rosak?