Touchngo Logo TNGD Logo

Apa yang berlaku sekiranya saya tidak menamatkan Tag TNG RFID saya setelah menjual kenderaan saya?