Touchngo Logo TNGD Logo

Bank memberitahu bahawa saya kurang diinsuranskan dan mahu saya diinsuranskan dengan panel penanggung insurans mereka yang akan menawarkan perlindungan yang mencukupi berdasarkan nilai pinjaman. Apakah yang perlu saya lakukan?