Touchngo Logo TNGD Logo

Saya telah memaklumkan bank berkenaan polisi SafeHome saya dengan AIA, tetapi bank telah mengatur polisi lain untuk saya dan akaun saya telah dicaj. Bagaimanakah saya boleh membatalkan polisi insurans dengan bank?