Touchngo Logo TNGD Logo

Dengan hartanah saya yang diinsuranskan di bawah gadai janji, adakah benar saya wajib membeli perlindungan insurans daripada panel penanggung insurans bank jika tidak, mereka mungkin tidak akan meluluskan pinjaman saya?