Touchngo Logo TNGD Logo

Saya baru mendapat penggantian TNG RFID Tag. Bagaimanakah saya harus mengaktifkan TNG RFID Tag saya yang baru digganti?