Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya mendaftarkan Touch 'n Go RFID Tag untuk lebih daripada satu (1) kereta dan mendaftar ke akaun Touch 'n Go eWallet saya?