Touchngo Logo TNGD Logo

Mengapakah saya perlu mendaftar kereta saya?