Touchngo Logo TNGD Logo

Bilakah saya boleh mendaftar TNG RFID Tag untuk Teksi/Lori?