Touchngo Logo TNGD Logo

Maklumat peribadi apakah yang diperlukan untuk mendaftarkan TNG RFID Tag saya?