Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya mendaftar dan mengaktifkan TNG RFID Tag jika saya bukan warganegara Malaysia?