Touchngo Logo TNGD Logo

Mengapa saya mendapat ID tidak betul / ID tidak jelas semasa membuat eKYC?