Touchngo Logo TNGD Logo

Mengapakah nama atau nombor ID saya salah?