Touchngo Logo TNGD Logo

Permohonan Pengesahan Akaun (eKYC) saya ditolak, apa perlu saya buat?