Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah maklumat yang diperlukan untuk beli TNG RFID Tag?