Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah saya akan dapat pengembalian duit jika pesanan gagal diproses?