Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya beli TNG RFID Tag untuk kawan-kawan dan ahli keluarga saya?