Touchngo Logo TNGD Logo

Berapa lamakah saya akan menerima TNG RFID Tag selepas saya beli?