Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah saya perlu buat jika bungkusan telahpun rosak?