Touchngo Logo TNGD Logo

Apa yang harus saya lakukan sekiranya saya tidak menerima SMS pengaktifan tersebut?