Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah Touch ‘n Go Charm dilengkapi dengan sebarang nilai tersimpan?