Touchngo Logo TNGD Logo

Saya mendapati bahawa terdapat perbezaan di antara tarikh luput yang dicetak pada Touch ‘n Go Charm, tarikh luput yang terpapar di aplikasi Touch n’ Go eWallet dan di TNG Portal. Tarikh luput yang manakah harus saya rujuk?