Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah Touch ‘n Go Charm Charm ini boleh menjadi tidak aktif jikalau tidak digunakan untuk jangka masa yang panjang?