Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah saya akan dikenakan fi perkhidmatan lain-lain untuk Touch ‘n Go Charm ini?