Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah yang akan terjadi kepada baki wang di dalam Touch ‘n Go Charm ini jikalau saya tidak menggunakan charm ini selama 7 tahun selepas tarikh transaksi terakhir?