Touchngo Logo TNGD Logo

Mengapa saya dikenakan bayaran semasa kad tambahan?