Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah sijil diperbaharui pada akhir tempoh perlindungan?