Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya membeli WalletSafe untuk orang lain?