Mengapakah saya tidak dapat menggunakan fungsi bayar?