Touchngo Logo TNGD Logo

Mengapakah saya tidak dapat menggunakan fungsi bayar?